پارسا پیروزفر و صابر ابر زوج هنری موفق

زوج پارسا پیروزفر و صابر ابر در کارهای بهرام توکلی همیشه موفق بوده و وجه اشتراک هایی بین کاراکتر های شان در فیلم های “اینجا بدون من” و “نزدیکتر” وجود دارد که در ادامه به این نکات می پردازم.

پارسا پیروزفر در اینجا بدون من کاراکتری را بازی میکند که هنوز ازدواج نکرده و چهره کاریزماتیکی دارد . همین طراحی شخصیت در فیلم نزدیک تر رخ داده با اینکه در فیلم نزدیک تر بهرام توکلی فقط سناریو را نوشته اما کاملا شباهت به فضای فیلم های توکلی دارد حتی از لحاظ کارگردانی.

صابر ابر در نزدیکتر شاید از لحاظ گذشته کاراکترش متفاوت باشد اما از لحاظ بحران دراماتیک ما شاهد شباهت های این کاراکتر با کاراکتر احسان اینجا بدون من هستیم در هر دو فیلم کاراکتری که برای صابر ابر طراحی میشود به گونه ای است که تمام مشکلات برای او حاصل میشود و جالب است در هر دو فیلم شخصیت اصلی محسوب می‌شود.

اگر بخواهیم بهترین بازی صابر ابر را در سینما نام ببریم قطعا به فیلم اینجا بدون من میرسیم او دردها و رنج های کاراکتر احسان را به خوبی درک کرد به همین دلیل بازی طبیعی از او می بینیم همینطور پارسا پیروزفر کاراکتر چند وجهی رضا را در اینجا بدون من متفاوت تر از فیلم های قبلی اش بازی کرده مهربانی ، بی تفاوتی و نگرانی را در بازی اش به درستی طراحی کرده در فیلم نزدیک تر هم چون شخصیت پردازی کاراکتر ها بسیار به اینجا بدون من شباهت دارد بازی های این دو بازیگر در نزدیکتر ما را یاد اینجا بدون من می اندازد.

احسان ، نامی که در هر دو فیلم تکرار شد. در فیلم اینجا بدون من نام احسان برای صابر ابر انتخاب شد و در فیلم نزدیکتر نام احسان برای پارسا پیروزفر انتخاب شد جدای از تشابه اسمی این دو کاراکتر ولی از لحاظ عملکرد احسان اینجا بدون من با احسان نزدیکتر کاملا متفاوت است.

بهرام توکلی مشخص است بر مبنای شخصیت خود صابر ابر و پارسا پیروزفر این کاراکترها برای این دو نوشته چون بهترین بازی های این دو شخص را در کارهای توکلی میتوان دید . جالب است در چیدمان شخصیت ها در هر دو فیلم ، صابر ابر نقش اصلی بازی کرده و پارسا پیروزفر نقش مکمل قصه را بازی کرده.

در نتیجه می‌توان گفت زوج پیروزفر و ابر همچنان جا دارد در فیلم های بعدی توکلی شخصیت های متنوعی برای شان نوشته شود البته تنها توکلی است که میتواند شخصیت پردازی دقیق و بازی های متنوعی از این زوج هنری بگیرد پس امیدوارم در ادامه همکاری این زوج هنری ، بهرام توکلی برای شان بنویسد.