ده فیلم در آستانه اکران قرار گرفتند

با تصمیم شورای صنفی نمایش ده فیلم سینمایی در آستان اکران قرار گرفتند.

جلسه شورای صنفی نمایش امروز دوشنبه با حضور همه اعضا در محل اتحادیه تهیه کنندگان تشکیل شد.

در این جلسه با اکران فیلم‌های سینمایی به شرح ذیل موافقت شد:

فیلم سینمایی تومان از تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲

فیلم سینمایی آپاچی از تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶

فیلم سینمایی شهر گربه‌ها از تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳

فیلم سینمایی آتابای از تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳

فیلم سینمایی ملاقات با جادوگر از تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰

فیلم سینمایی جوجه تیغی از تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰

فیلم سینمایی بندربند ۱۴۰۰/۰۹/۱۲

فیلم سینمایی بی همه چیز از تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷

فیلم سینمایی تی تی از تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴

فیلم سینمایی عروسی مردم از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱