جانشین کلینزمن در هرتابرلین انتخاب شد/ دوران سرمربیگری موقت «نوری» به پایان رسید

منبع مطلب: خبرگزاری تسنیم