تغییر کاربری ورزشگاه سائوپائولو برای درمان بیماران مبتلا به کرونا

منبع مطلب: خبرگزاری تسنیم