کمک 11 میلیون یورویی اتحادیه فوتبال هلند به تیم‌های بحران‌زده