کمک یک میلیون یورویی موراتی به بیمارستان‌های منطقه لومباردی