کرونا باعث تعطیلی انتخابی جام جهانی 2022 در آفریقا شد