پیروزی قاطع علی دایی در رقابت با سامی‌الجابر در نظرسنجی فیفا