لیگ ستارگان قطر| جدایی تیم چشمی از قعر جدول با پیروزی برابر یاران منتظری