لیگ برتر پرتغال| تساوی آوِس در حضور 55 دقیقه‌ای محمدی در زمین