لوشامپیونه| لیل با پیروزی به حضور در فصل آینده لیگ قهرمانان امیدوار شد