لوشامپیونه| لیل با تساوی مقابل پاری‌سن‌ژرمن به صدر جدول بازگشت