لوشامپیونه| استحکام جایگاه پاری‌سن‌ژرمن در صدر جدول با برتری مقابل لیون