لوشامپیونه|لیل با پیروزی در کورس حضور در لیگ قهرمانان اروپا باقی ماند