لغو اردوی پیش‌فصل اتلتیکومادرید به دلیل ابتلای یکی دیگر از اعضای تیم به کرونا