لالیگا| ناکامی سوسیه‌داد در صعود به صدر با توقف مقابل آلاوس