شمار مبتلایان به ویروس کرونا در پورتسموث به 5 بازیکن رسید