رونالدو این بار واقعا به بیماران کرونایی کمک می‌کند!