حضور سردار آزمون در تیم منتخب گلزن‌ترین بازیکنان خارجی زنیت