تاکید نایب‌رئیس یوفا؛ قانون «بازی جوانمردانه مالی» متوقف نمی‌شود