بی‌توجهی باشگاه آلمانی به ویروس کرونا؛ ولفسبورگ تمریناتش را شروع کرد