به خاطر ویروس کرونا، بازی‌های دوستانه تیم ملی انگلیس لغو شد