انصاری‌فرد: در بازی با لسترسیتی باید خودمان را اثبات کنیم