ادعای ستاره دانمارکی؛ بابت شرط‌بندی 6 میلیون پوند از دست داده‌ام!