ادای احترام به مارادونا در دیدار ناپولی در لیگ اروپا