اخراج بازیکنان سابق آرسنال پس از مخالفت با کاهش حقوق‌شان